Guziki

Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 17 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59)
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 60)
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1943 z późn. zm.).
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
    • Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Łódź.
    • Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Statut Przedszkola

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-01-2018 - Edycja treści.

10-01-2018 - Edycja treści.

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

12-10-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 447